Drevesa 3

Sadna  drevesa,  v  vseh  arhaičnih kulturah  posvečena  bogovom  plodnosti,  lepote, mladosti in modrosti, so spomladi kot neveste, jeseni pa kot radodarne matere.

Miti in legende jim pripisujejo božansko naravo, pesniki jih opevajo v svojih čudovitih pesmih, slikarji jih upodabljajo na svojih  prelepih  slikah,  sodobna  znanost  pa  v  njih  odkriva neprecenljiv vir zdravilnih sestavin.

»Drevesa  so  pesmi,  ki  jih  zemlja  piše  nebu«, 

Gibran Khalil Gibran, libanonski pesnik, pisatelj in slikar

Naši predniki so znali opazovati svet okrog sebe in v drevesih prepoznavati zdravilne učinke, ki so si jih razlagali s čarobnimi lastnostmi in s povezavo z bogovi. Iz izkustva so vedeli, da je narava najbolj-ša učiteljica in tudi najboljša zdravilka. Ravna se po kozmičnih zakonih in jih prenaša v svoje stvaritve. Sadna drevesa so bila vedno tesno povezana s člo-vekovim življenjem. Včasih je bil celo običaj, da so ob  rojstvu  otroka  posadili  sadno  drevo,  kar  naj  bi  otroku prinašalo zdravje, srečo in blaginjo.

O  zdravilnosti  plodov  sadnih  dreves  vemo  le  malo,  zato  sem  ob  izvoru  sadnih  dreves,  njihovih  lastnostih in mitološkem izročilu temu v knjigi na-menila posebno pozornost. S tem, da je bil zdravil-ni učinek naravnih sestavin dokazan z znanstveni-mi in kliničnimi študijami, so postala tudi drevesa, zlasti  pa  njihovi  plodovi,  zanimiva  za  farmacijo,  ki iz njih lahko ekstrahira zdravilne učinkovine za posamezne bolezni. Pa vendar je dokazano, da ima največji zdravilni učinek sadež v celoti. Sadna drevesa so neprecenljiv vir zdravilnih učinkovin in zato s toliko večjim spoštovanjem lahko ohranjamo staro slovansko tradicijo, da jih častimo kot domo-vanje bogov, dobrih vil in bivališče »domovoja«, dobrega duha, ki nas varuje pred vsem slabim.

Maria Ana Kolman

Košarica
Na vrh
Na vrh